Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Marisel, pentru anul 2022.