PROCES-VERBAL de afisare a Proiectului de HCL , privind stema Comunei Marisel, judetul Cluj.