LISTA LOCAȚIILOR PENTRU AUTORECENZARE ASISTATĂ (ARA)